Lidové bytové družstvo Praha 8


Navazujeme na tradici bytových družstev z první republiky

O nás:

Lidové bytové družstvo Praha 8 navazuje na práci řady menších družstev z první republiky, jejichž je pokračovatelem. Vzniklo delimitací z celopražského Lidového bytového družstva v roce 1993.

Kancelář družstva zajišťuje veškerou péči o členy družstva. Vede jejich evidenci, organizuje schůze členů a volbu zástupců družstevníků pro Shromáždění delegátů. To se koná zpravidla jednou ročně.

Shromáždění delegátů je vrcholným orgánem družstva, které volí na 5-ti leté období pětičlenné představenstvo družstva a tříčlennou kontrolní komisi. 

Příjmy družstva jsou postaveny na dvou hlavních činnostech:

Pronájem vlastních bytů a nebytových prostor:
Maximální úsilí věnujeme tomu, aby byly ekonomicky a v co největší míře pronajaty veškeré prostory ve vlastnictví LBD Praha 8. Vlastními silami zajišťujeme inzerci, prohlídky na místě i uzavření nájemní smlouvy. Hlídáme platební morálku nájemců a v případě neplacení nájmu ukončujeme nájem a zajišťujeme vyklizení prostor. V případě jejich opotřebení zajišťujeme kompletní rekonstrukci.

Poskytování služby Správy a Ekonomiky Nemovitostí - SEN.
V současné době spravujeme 68 SVJ a sedm jiných družstev s více než 1800 byty a nebytovými prostorami. Tuto službu zajišťujeme jak pro naše členy, tak i pro ostatní vlastníky bytů a domů v Praze. Více informací o službě SEN naleznete zde.

Účetní závěrka je každoročně auditovaná, i když družstvo nepodléhá této povinnosti ze zákona. Obvykle je výsledek auditorské zprávy „Bez závad“. Ekonomické výsledky družstva jsou stabilní a umožňují vyplácet našim členům podíly na zisku.

Veškerou činnost družstva kontroluje kontrolní komise.

V případě vašich dotazů kontaktujte ředitelku družstva Ing. Vítovskou nebo její zástupkyni paní Cihelkovou, tel. 284 840 810 resp. info@lbd8.cz.

Lidové bytové družstvo Praha 8
V Zahradách 21/786
180 00 Praha 8
zapsané u MS Praha, odd. Dr., vložka 835,

IČ 48030601
DIČ CZ48030601

Návštěvní doba:
Pondělí: 8:00 - 12:00 hod. 13:00 - 16:30 hod.
Čtvrtek: 7:00 - 11:00 hod.


+ 420 284 840 810
Děkujeme! Ozveme se Vám co nejdříve.